146.1。 NoSuchMethodError:java.util.concurrent.ConcurrentHashMap.keySet

如果你在日志中看到这个:

Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: java.util.concurrent.ConcurrentHashMap.keySet()Ljava/util/concurrent/ConcurrentHashMap$KeySetView;
  at org.apache.hadoop.hbase.master.ServerManager.findServerWithSameHostnamePortWithLock(ServerManager.java:393)
  at org.apache.hadoop.hbase.master.ServerManager.checkAndRecordNewServer(ServerManager.java:307)
  at org.apache.hadoop.hbase.master.ServerManager.regionServerStartup(ServerManager.java:244)
  at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterRpcServices.regionServerStartup(MasterRpcServices.java:304)
  at org.apache.hadoop.hbase.protobuf.generated.RegionServerStatusProtos$RegionServerStatusService$2.callBlockingMethod(RegionServerStatusProtos.java:7910)
  at org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcServer.call(RpcServer.java:2020)
  ... 4 more 

然后检查你是否用 jdk8 编译并尝试在 jdk7 上运行它。如果是这样,这将无效。在 jdk8 上运行或使用 jdk7 重新编译。如果在 JRE 7 上运行,请参见 HBASE-10607 JDK8 NoSuchMethodError 涉及 ConcurrentHashMap.keySet。